DELAVNICE ZA OSEBNO RAST

Osebna rast je vseživljenjski proces, ki sloni na učenju in izpopolnjevanju ter prispeva k razvijanju posameznikovih potencialov. Delavnica za osebno rast je sestavljena iz krajših predavanj, različnih tehnik, postopkov in praks, ki vključujejo samorefleksijo.  

Namenjena je vsem, ki si želite:


  • globlje spoznati sebe,
  • poglobiti svoje misli in občutja,
  • izboljšati samopodobo,
  • izboljšati odnose z drugimi,
  • izboljšati kvaliteto življenja,
  • temeljnih sprememb v osebnem življenju ali na profesionalni poti,
  • soočiti z različnimi izzivi.