Dobrodošli na pot poguma, po kateri stopam skupaj z vami.

Sem Katja Maksić, zakonska in družinska terapevtka. Leta 2014 sem diplomirala na Filozofski fakulteti v Mariboru in pridobila naziv diplomantka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja. Nato sem študij nadaljevala in zaključila magistrski program zakonski in družinski študiji smer terapija v Mariboru. Leta 2016 sem se odločila specializirati na dvoletnem študijskem programu izpopolnjevanja za model relacijsko družinske terapije v Ljubljani in ga uspešno zaključila leta 2018. Temu je sledilo obdobje stažiranja na Družinskem centru mir pod okriljem strokovnega mentorstva in redne supervizije. Konec leta 2020 sem pričela novo zgodbo. Ustanovila sem zasebno psihoterapevtsko prakso Pot poguma, v okviru katere izvajam individualno, partnersko in družinsko terapijo, vodim podporne skupine, izvajam delavnice in predavanja različnih tematik. Terapevtsko delo opravljam pod redno supervizijo. Pri svojem delu upoštevam etični kodeks Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS). Sem članica združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

   Pretekle izkušnje:

  • Izvajanje delavnic za osebno rast, “Zasvojenost in odnosi”, “Zdravi odnosi v družini in partnerstvu”, “Stres, tesnoba in tehnike sproščanja”, Študentski dom sv. Elizabete.
  • Izvajanje individualnih in partnerskih terapij, Družinski center mir Maribor.
  • Dodatna strokovna pomoč, pomoč otrokom z učnimi in vedenjskimi težavami, OŠ Martin Konšak Maribor.
  • Delavnice za mladostnike »Samopodoba in čustva«, Srednja gradbena šola Maribor.
  • Prostovoljno organizacijsko in strokovno delo na letovanju otrok na morju, Rdeči križ Slovenije.
  • Sodelovanje pri pogovornih skupinah in podpora za uporabnike, Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenost Zdrava pot Maribor.
  • Sodelovanje na projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja z naslovom Strategije reševanja konfliktnih situacij v mladinskih domovih.