Starševski stres

Kaj je starševski stres?

Pripravila: Katja Maksić


Starši se srečujejo z različnimi izzivi tekom odraščanja otrok. Soočajo se s številnimi dnevnimi opravili, razvojnimi, vedenjskimi, učnimi in zdravstvenimi težavami otrok ter ob tem doživljajo različno raven stresa. V tem prispevku bomo govorili o starševskem stresu, ki je vezan na vlogo starša in se prav v tem razlikuje od navadnega stresa.


Zadnje leto je epidemija COVID-19 prinesla zelo hitre spremembe v naša vsakdanja življenja. V vseh družinah je prišlo do sprememb v dnevnem urniku. Mnogi so se morali spoprijeti z novim ravnovesjem rednega starševstva, šolanjem od doma in hkrati delati od doma. Nekateri so nadaljevali z delom in v veliki meri delali v okoljih, kjer je bila stopnja osebnega tveganja za okužbo večja. Tukaj še je ena zelo pomembna sprememba, to je vzpostavljanje socialne distance in posledično zmanjšanje socialne opore. Vsi ti dejavniki lahko prispevajo k povečani stopnji stresa v domačem okolju. Ključnega pomena je prepoznavanje starševskega stresa in njegovo obvladovanje, zmanjšanje.

Starševski stres doživljajo vsi starši, razlika je v stopnji stresa in v strategijah soočanja s stresom. Pri starševskem stresu so stresorji psihofizične zahteve, ki so povezane s starševsko vlogo in odnosom otrok-starš. Pri tej vrsti stresa gre za neravnovesje med zahtevami starševstva in zaznanimi sposobnostmi za opravljanje starševske vloge. Ker so zahteve previsoke, glede na zaznano starševsko sposobnost, se pojavi stres. Za nekatere starše stres ne povzroči pomembnega vpliva na življenje. Ti starši imajo strategije za obvladovanje stresa, ki se kažejo kot učinkovite, ostanejo odporni in prilagodljivi ob spremembah in kriznih situacijah. Nekatere družine se znajdejo v večji stiski, to stisko zaznajo in poiščejo pomoč. Spet drugi ob stiski pomoči ne poiščejo ali pa stiske ne prepoznajo. Pomembno je poudariti, da se vsi starši ne soočajo z enakimi izzivi znotraj družine. Starši, ki se srečujejo z razvojnimi, vedenjskimi, čustvenimi ali zdravstvenimi težavami otrok, lahko doživljajo višjo raven stresa, v primerjavi s starši zdravih otrok. Na raven starševskega stresa vplivajo tudi finančne težave, pomanjkanje socialne opore in ostali negativni dogodki v življenju.


Ali močan starševski stres vpliva na otroke? Če starš doživlja visoko raven stresa in se na ta stres ne odzove, se njegova starševska učinkovitost zmanjša. Njegova reakcija na otrokovo vedenje bo pretirana in manj senzitivna. Raziskave kažejo, da starši, ki doživljajo močan in dolgotrajen starševski stres, lahko uporabijo strategijo čustvenega umika ali pa pretirano reagirajo v odnosu do svojega otroka. Prav tako lahko močan, dolgotrajen stres vodi v depresijo in izgorelost. Nekatere raziskave omenjajo starševsko izgorelost. Starševska izgorelost je opredeljena kot intenzivno stanje izčrpanosti, povezano s starševsko vlogo, v kateri se človek čustveno umakne od svojih otrok in dvomi v sposobnost, da bi lahko bil dober starš. Starševska izgorelost je podobna starševskemu stresu in je s stresom povezana motnja; vendar presega tipični starševski stres. Gre za dolgotrajen odziv na kronični in močan starševski stres. Ti starši lahko doživljajo preobremenjenost, fizično in duševno so izčrpani, poročajo o fizičnih simptomih, kot so povečane somatske težave in zmanjšanje kakovosti spanja, čustveno se distancirajo od svojih otrok in imajo občutek nesposobnosti, ki je vezan na vlogo starša. Nastopi starševski umik. V primeru, da je starš umaknjen in otroka zavrača ali je razdražljiv in pretirano reagira, bo težko deloval sočutno. Otrok bo ob tem doživljal stisko. Lahko se pojavi tudi starševsko nasilje. Prav zaradi teh negativnih posledic, ki jih pušča za seboj močan starševski stres, je bistveno prepoznavanje starševske stiske in iskanje ustrezne strokovne ali terapevtske pomoči.


Viri:

Spodaj lahko oddate vaš komentar, vprašanja in predloge za prihajajoče blog prispevke. Vaši komentarji in podatki ne bodo javno objavljeni. 
Na podlagi 6. člena (1. odstavek, točka a)) Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) z vpisom dajem privolitev, da se moje podatke uporabi samo za oddajo komentarja, predloga ali vprašanja. Za tem, bodo vsi podatki trajno izbrisani.